Σταμάτης Βενέτης

ΓΝΩΜΗ Έγινε εξάρτηση

Η διευρυμένη χρήση του κινητού δηλώνει δουλειά και εξάρτηση. Η απόκτηση του κινητού, όταν είχε εμφανιστεί, ήταν ένα είδος κοινωνικής καταξίωσης,...

01/11/2008 07:00