Ευάγγελος Βενέτης

ΤΡΙΤΗ ΑΠΟΨΗ

] Οργή θεού και ανθρώπων

Περί ακραίων φυσικών καταστροφών έχει επικρατήσει στη Δύση η ορθολογιστική ερµηνεία των φαινοµένων κατά τους τελευταίους δύο αιώνες. Ωστόσο...

27/08/2010 07:00