Μαρία Βασιλάκη

Πέντε πρόσωπα της Παναγίας

Για την εκκλησιαστική, αλλά και τη λαϊκή εικονογραφία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Η απεικόνιση ενός από τα πιο αγαπητά πρόσωπα...

14/08/2012 20:00