Γιάννης Βαρουφάκης

Η γενιά του ΄30 και η γενιά του ΄10

Η σημερινή γενιά θα περάσει στην Ιστορία ως η γενιά του ΄10, η γενιά της μεγάλης κρίσης, περίπου όπως η γενιά του ΄30 έμεινε στην παγκόσμια ιστορία...

10/05/2010 07:00