Ι. Αυθίνος

Το προφίλ των στελεχών των σπορ

«Διοίκηση μπορεί να χαρακτηριστεί η ορθολογική χρήση των πόρων ενός οργανισμού- έμψυχων, φυσικών και τεχνολογικών- για την επίτευξη των συγκεκριμένων...

16/07/2007 07:00