Βάλια Αρζανίτου

Η διά βίου μάθηση: έμμεση ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ Η διά βίου μάθηση: έμμεση ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ

Το σύγχρονο οικονομικό, τεχνολογικό και κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις χαρακτηρίζεται από συνεχείς μεταβολές....

21/04/2008 07:00