Βαγγέλης Αρβανίτης

Τράπεζες και διαχείριση κινδύνων

Το σύγχρονο τραπεζικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονη εξωστρέφεια, ανταγωνισμό και γρήγορους ρυθμούς μεταβολής. Αυτά καθιστούν την αποτελεσματική...

28/07/2008 07:00