Ελένη Αποσπόρη

Η ΕΚΕ και το πράσινο επιχειρείν

Oι επιχειρήσεις συχνά δεν καταβάλλουν στο ακέραιο το κόστος σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο που έχουν στο περιβάλλον. Για παράδειγμα, οι επιπτώσεις...

22/09/2008 07:00