Κώστας Αντωνάκος

Καταργούν κωδικό

Λύση στον Γόρδιο Δεσμό, που λέγεται Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και που αναμένεται να προκαλέσει...

02/02/1999

Έκοβαν και αποδείξεις!

Καμπάνες με πρόσθετους φόρους και πρόστιμα αναδρομικά για εισοδήματα μετά το 1995 θα κληθούν να πληρώσουν...

06/02/1999

Καμπανάκι για την ΟΝΕ

Σε εγρήγορση βρίσκεται το οικονομικό επιτελείο για να αντιμετωπίσει τους κινδύνους που ελλοχεύουν στην...

08/02/1999

Τρεις ρυθμίσεις για τα δάνεια

Τρεις ρυθμίσεις για την αποπληρωμή των δανείων που έχουν λάβει οι αγρότες, από την Αγροτική Τράπεζα, ανακοίνωσε...

11/02/1999

Στη φάκα 119.000 φορολογούμενοι

Εκατόν είκοσι χιλιάδες φορολογούμενοι με διπλούς, τριπλούς, ακόμα και δεκαπλούς Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου...

12/02/1999