Γεώργιος Αντωνάκος

Τα νομίσματα θύματα της κρίσης

Το 2008 ήταν χρονιά με μεγάλες διακυμάνσεις για τα νομίσματα και αντιστροφή μακροπρόθεσμων τάσεων. Βασικό ερώτημα ανάμεσα στους επενδυτές κατά...

09/03/2009 07:00