Χάρης Ανθής

Από την πράξη και όχι τη θεωρία η λύση

Το πρόβλημα της καθυστέρησης απονομής δικαιοσύνης είναι ιδιαίτερα γνωστό και χρονίζoν. Πολλές απόπειρες έχουν γίνει έως σήμερα στην κατεύθυνση...

02/04/2007 07:00

Η αφύπνιση του τεκμηριωμένου λόγου

Μέσα από την προσεκτική ανάγνωση της συνέντευξης του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κ.Ν.Διαμαντούρου διαπιστώνουμε τους όρους και τις προυποθέσεις...

07/05/2007 07:00

Η πορεία προς την καταξίωση

Σύμφωνα με την παραδοσιακή αντίληψη, η επαγγελματική ανέλιξη και επιτυχία ήταν απόρροια των «καλών» σπουδών. Των σπουδών δηλ. μέσω των οποίων...

14/05/2007 07:00

Σωφρονισμός: απουσία σχεδιασμού

Με αφορμή τα πρόσφατα επεισόδια σε πολλά από τα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας, ειδικοί και μη ασχολήθηκαν με τα προβλήματα που παραμένουν...

21/05/2007 07:00

Η αξία του αυτονόητου

Κατά το διάστημα που προηγήθηκε, πολλά σχόλια, άρθρα, συζητήσεις αλλά και ολόκληρες επιστημονικές εκδηλώσεις αφιερώθηκαν στο θέμα της συνταγματικής...

11/06/2007 07:00