Γιάννης Αλαβάνος

ΓΝΩΜΗ Άσχημο ξεκίνημα

Ένα θέμα που είναι σύμφυτο με τον σχεδιασμό, νομικά δεσμευτικό, θεμελιώδης όρος για την κατάρτιση προγραμμάτων που επιδρούν στο περιβάλλον...

30/06/2007 07:00