Νίκος Αναστασόπουλος

είδα στην πόλη

Οδηγώ στη Μεσογείων μία διαδρομή για μένα τόσο συχνή όσο και συνηθισμένη. Το αυτοκίνητο σχεδόν...

26/08/2004