Δημήτρης Γεωργόπουλος

Ένας άγνωστος αντιστασιακός

Δικτατορία. Ο ελληνικός λαός στενάζει. Φυλακές, ξερονήσια, βασανιστήρια, χαφιεδισμός. Και ταυτόχρονα δημοκρατικοί...

09/10/1999