Μαρία Βασιλείου

Ερμηνεύοντας το Σύμπαν

Μαρία Βασιλείου

«Η έρευνα στη θεμελιώδη φυσική έχει ως πρωταρχικό στόχο τη βαθύτερη κατανόηση του φυσικού κόσμου. Κινητοποιείται κυρίως από διανοητική περιέργεια»....

16/09/2017 08:00

Ο ολλανδός Τριντό

Μαρία Βασιλείου

«Είναι ιστορικής σημασίας το βράδυ αυτό. Τι εξαιρετική εκλογική εκστρατεία κάναμε... Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος διότι η προσέλευση των νέων στις...

18/03/2017 08:00