Αθανάσιος Τάκης

ΓΝΩΜΗ

] Ηχηρό μήνυμα oι καταδίκες

Πολλοί έχουμε βιώσει το μαρτύριο ενός υπερφορτωμένου υπολογιστή, όπου δίνουμε μέσω του πληκτρολογίου μία απλή εντολή και πρέπει να αναμείνουμε...

08/03/2010 07:00

Υπόλοιπα σ.21

ΑΙΧΜΕΣΚοινοτική οδηγία που εκδόθηκε τον Απρίλιο 2004, η οποία έπρεπε να έχει ενσωματωθεί στο εθνικό μας δίκαιο έως τα τέλη Ιουνίου 2005, υποχρεώνει...

02/12/2006 07:00

ΓΝΩΜΗ

] Δικαιοσύνη για όλους

ΤΟ ΕΠΙΔΙΚΟ περιστατικό αποτελεί μία βεβαιωμένη παράβαση του άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, δυνάμει της οποίας...

22/01/2007 07:00

ΓΝΩΜΗ

] Ο πόλεμος των γάμων

Tα δεσμά του γάμου προβληματίζουν ταυτόχρονα Ελλάδα και Γαλλία την εβδομάδα αυτή: στη μεν Ελλάδα ο πολιτικός γάμος δύο ομόφυλων ζευγαριών ενώπιον...

05/06/2008 07:00