Γιάννης Μ. Βαρβιτσιώτης

Τρίτη άποψη

Στη Βαβέλ της πολυνομίας

Ολοι μας παρακολουθούμε με ενδιαφέρον την προσπάθεια που καταβάλλει η κυβέρνηση για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα έπρεπε να προχωρήσουν...

28/12/2012 10:00

4 προβλήματα ζητούν λύση

Σε προηγούμενο σημείωμά μου («ΤΑ ΝΕΑ», 12 Μαρτίου 2007) είχα αναφερθεί, εν όψει της αναθεωρητικής διαδικασίας, στο θέμα της επιλογής της ηγεσίας...

02/04/2007 07:00

Οι πολιτικοί και η διαφάνεια

ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ και φέτος, όπως κάθε χρόνο, οι δηλώσεις τις οποίες οι πολιτικοί υποχρεούνται να υποβάλουν κατ'...

12/05/1997