Γιώργος Σκαμπαρδώνης

Εγερση πληρώματος

Γιώργος Σκαμπαρδώνης

Ρώτησα έναν συμπατριώτη που ζει χρόνια στη Γερμανία, ενώ πηγαίναμε από το Ααχεν στην Κολωνία, ποια η διαφορά μεταξύ ενός Ελληνα κι ενός Γερμανού. Μου...

30/09/2017 08:00