Νίκος Πήλικας

Κάντε τη διαφορά στο long run

Νίκος Πήλικας

Το μεγάλο αργό συνεχόμενο τρέξιμο αποτελεί σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι στην προετοιμασία Μαραθωνίου. Αποσκοπεί στην εξάσκηση της λιπόλυσης...

06/04/2018 08:00