Γιάννης Βογιατζής

Μπιλιέτο

Αύγουστος

Γιάννης Βογιατζής

Αύγουστε, καλέ μου μήνα, να 'σουν δυο φορές τον χρόνο. Βλέπεις, υπάρχουν οι άδειες, σε όσους βέβαια εργάζονται, τα φρούτα, τα μπάνια (του λαού)....

02/08/2016 08:00