Μιχάλης Χάλαρης

Ανανέωση

Μιχάλης Χάλαρης

Η διαχείριση της κρίσης ήταν καταλυτικό γεγονός για την υπόσταση του ΠαΣοΚ. Η με κομματική αυτοθυσία εφαρμογή μιας πολιτικής που με βίαιο τρόπο...

27/03/2014 08:00