Δημήτρης Δουλγερίδης

Θαλασσοκηλίδα

Δημήτρης Δουλγερίδης

Αυτό, μάλιστα, είναι ένα αφήγημα για την καφενειακή επικράτεια, εκεί όπου δένουν τ' ατσάλι της συριζαϊκής συσπείρωσης. Σε ένα μικρό οικόπεδο...

15/09/2017 08:00

Δουνκέρκη

Δημήτρης Δουλγερίδης

Και φτάνει κάποτε εκείνη η στιγμή που τα φώτα χαμηλώνουν, ο τίτλος πέφτει πάνω στη μεγάλη οθόνη κι εσύ ίσα που προλαβαίνεις να βάλεις σε προτεραιότητα...

28/08/2017 08:00