Αλέξανδρος Γ. Ψυχογιός

Ο συνδυασμός των μεθοδολογιών

Το L6σ συνδυάζει τις δύο προαναφερόμενες μεθοδολογίες βελτίωσης επιχειρηματικών διαδικασιών σε μία προσέγγιση με στόχο τη συνεχή βελτίωση. Το...

06/04/2009 07:00