Χριστόδουλος Χάλαρης

Θρήνος με ανάμνηση κάλλους

«Ο νεκρός εγκωμιάζεται διότι σαν άλλος Οδυσσέας μετέρχεται ως «τέχνασμα» (εξαπατώντας τον Άδη) την κακουχία...

03/05/2002