Πέτρος Σακελλαριου

ΑΙΧΜΕΣ Αρνητικές επιπτώσεις

Η διακοπή του Ελληνικού έχει γενικότερα αρνητικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες της Γενικής Αεροπορίας στην Ελλάδα. Οι πλησιέστεροι...

02/07/2002