Γιώργος Ν. Αναστασόπουλος

Η «δημιουργική» οικονομία

Oόρος «δημιουργική οικονομία- creative economy» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2001 από τον J. Ηowkins [(βλ. Ηowkins (2001), Τhe Creative...

27/07/2009 07:00

ΑΙΧΜΕΣ

] Ο «εισαγόμενος κίνδυνος»

Τα πρώτα χρόνια της «επανίδρυσης», η κυβερνητική παράταξη υποστήριζε ότι υπεύθυνο για τις κακοδαιμονίες του ελληνικού κράτους ήταν το ΠΑΣΟΚ....

10/06/2009 07:00