Για τη Διαφήμισή σας

Στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ»
και την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας
στη διεύθυνση http://www.tanea.gr

παρακαλώ επικοινωνήστε με:

κος. Λουκάς Παπανικολάου
Τηλ: 2113659824
E-mail: lpapanikolaou@dolnet.gr

κα. Κυριακή Μπαρμπέρη
Τηλ: 2113659821
E-mail: kmparmperi@dolnet.gr

κα. Ξένια Κατσιούλα
Τηλ: 2113659755
E-mail: pkatsioula@dolnet.gr