Περικλής Δημητρολόπουλος

Κάτι ζέχνει

Περικλής Δημητρολόπουλος

Κανονικά ήταν ατάκα για την επιθεώρηση. Αλλά με το μονίμως μουτρωμένο ύφος της Ρένας Δούρου, εκείνο που είχε πέσει στη μαρμίτα της αγανάκτησης...

26/06/2017 08:00