Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Πάνου Σκουρλέτη δρομολογούνται 302 προσλήψεις συμβασιούχων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε δήμους της χώρας. Σημειώνεται ότι η διάρκεια των συμβάσεων είναι οκτώ μήνες. Σύμφωνα με την απόφαση, από τις προσλήψεις προκαλείται δαπάνη ποσού περίπου 2.832.156 ευρώ εις βάρος των προϋπολογισμών των φορέων ΟΤΑ α" βαθμού, η οποία και θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι ανωτέρω φορείς, όπως ορίζει η νομοθεσία για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες. Οι προσλήψεις θα γίνουν σε 28 δήμους στους Νομούς Αττικής, Μαγνησίας, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων, Σάμου, Αρτας, Ιωαννίνων, Φωκίδας, Ηρακλείου, Χανίων, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Σερρών, Λακωνίας, Μεσσηνίας, καθώς και στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο του Νομού Αττικής, στον οποίο εγκρίνονται 40 θέσεις.