Τη δυνατότητα να πάρουν πίσω τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων τους για έναν μήνα, τρίμηνο ή έως το τέλος του έτους θα έχουν οι ιδιοκτήτες τους καταβάλλοντας τέλη αναλογικά με τους μήνες κυκλοφορίας συν ένα πρόστιμο. Σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή για άρση ακινησίας:
n Για 1 μήνα καταβάλλονται τα 2/12 των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας.
n Για 3 μήνες καταβάλλονται τα 4/12 του ποσού των τελών.
n Για το υπόλοιπο διάστημα του έτους καταβάλλεται η αναλογία των τελών για κάθε μήνα, συν τα τέλη δύο μηνών ακόμη.