«Απαγορεύεται αυστηρώς το κάπνισμα και με το ηλεκτρονικό τσιγάρο». Αυτό είναι το διά ταύτα της απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ουσιαστικά με την απόφασή του εξέδωσε… απαγορευτική οδηγία και για τη χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου σε εσωτερικούς και δημόσιους χώρους.
Οι ανώτατοι δικαστές έκριναν με βάση και το γράμμα του νόμου ότι τόσο το συμβατικό τσιγάρο όσο και το ηλεκτρονικό υπόκεινται ακριβώς στους ίδιους περιορισμούς, καθώς ο ίδιος ο νομοθέτης δεν κάνει διαχωρισμό ανάμεσα στα δύο είδη.
Ετσι, κατ" εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε όσους χώρους απαγορεύεται η χρήση του συμβατικού τσιγάρου απαγορεύεται, χωρίς καμία εξαίρεση, η χρήση και του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με την κρίση των συμβούλων της Επικρατείας, οι διαφημιστικοί περιορισμοί που ισχύουν για το τσιγάρο ισχύουν και στην περίπτωση της διαφήμισης για το ηλεκτρονικό.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δικαστές του ΣτΕ κινήθηκαν με βάση τον Νόμο 4419/2016, που έχει επιβάλει περιορισμούς και απαγορεύσεις στη διαφήμιση, στην πώληση και τη χρήση του συμβατικού τσιγάρου και των προϊόντων καπνού (απαγόρευση καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, μεταφορικά μέσα, κ.λπ., δημιουργία χώρων καπνίσματος σε καζίνα, κέντρα διασκεδάσεως, κ.ά.). Με τον ίδιο νόμο, όπως είναι γνωστό, προβλέπεται και η επιβολή κυρώσεων σε όσους παραβιάζουν τις νομοθετικές προβλέψεις σε σχέση με το κάπνισμα. Ακόμη, με μια σειρά υπουργικών αποφάσεων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των χώρων καπνίσματος, το ύψος των προστίμων για τους παραβάτες, κ.λπ.
Η υπόθεση έφτασε στην Ολομέλεια του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου ύστερα από προσφυγή του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικού Τσιγάρου, που ζητούσε να ακυρωθεί μια σειρά υπουργικών αποφάσεων για την απαγόρευση καπνίσματος στους δημόσιους χώρους και τους περιορισμούς στη διαφήμιση προϊόντων καπνού. Το ΣτΕ με την απόφασή του (πρόεδρος ο αντιπρόεδρος Αθανάσιος Ράντος και εισηγητής ο σύμβουλος Επικρατείας Σπυρίδων Μαρκάτης) απέρριψε ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς που προέβαλαν οι προσφεύγοντες.
Μεταξύ άλλων ο ΣΕΕΗΤ υποστήριζε ότι το μέτρο της απαγόρευσης διαφήμισης και η εξομοίωση του ηλεκτρονικού με το συμβατικό τσιγάρο προκαλεί δυσμενείς οικονομικές συνέπειες. Παράλληλα, επικαλούνταν τη συνταγματικά προστατευόμενη οικονομική ελευθερία όσων δραστηριοποιούνται στην αγορά του ηλεκτρονικού τσιγάρου και επικαλούνταν επιστημονικές ενδείξεις και εκπονούμενες έρευνες με βάση τις οποίες δεν προκύπτει η ταύτιση της επικινδυνότητας για την ανθρώπινη υγεία του ηλεκτρονικού τσιγάρου και του συμβατικού τσιγάρου.
Αντίθετα, σύμφωνα πάντα με τους προσφεύγοντες, προκύπτει η αποφασιστική συμβολή του ηλεκτρονικού τσιγάρου στη διακοπή του καπνίσματος ή στον δραστικό περιορισμό του και κατ" επέκταση στην προστασία της δημόσιας και ιδιωτικής υγείας.
Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι η Ολομέλεια του ΣτΕ αποφάνθηκε πως ο ΣΕΕΗΤ μπορεί να αξιώσει χρηματική αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 105 του Αστικού Κώδικα εφόσον από την εφαρμογή του Νόμου 4419/2016 υπέστη – όπως προέβαλε στους ισχυρισμούς τους – οικονομική ζημιά, όπως και να αξιώσει αποζημίωση για την ηθική βλάβη που έχουν υποστεί τα μέλη του από την εφαρμογή του επίμαχου νόμου.