Προσωπικό για τη λειτουργία των Θεραπευτικών Μονάδων του αναζητεί ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ). Για τον λόγο αυτόν ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με γιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και νοσηλευτές/τριες, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, για χρονικό διάστημα έως ένα έτος. Οι θέσεις αφορούν Μονάδες σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Εβρο, Ροδόπη, Πιερία, Βοιωτία, Ημαθία, Αχαΐα, Ηράκλειο, Πρέβεζα, Μεσσηνία, Εύβοια, Κέρκυρα, Καβάλα και Ρέθυμνο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν έως τις 16 Μαρτίου την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, μαζί με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά και μόνο με συστημένη επιστολή στον ΟΚΑΝΑ, στη διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ – ΟΚΑΝΑ, Αβέρωφ 21, ΤΚ 104 33 Αθήνα, με την ένδειξη Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 852/22.02.2018.