Αδειοδοτήθηκε ως Ιδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος από την Τράπεζα της Ελλάδος η ToraWallet. Πρόκειται για την 100% θυγατρική του ομίλου ΟΠΑΠ και η αδειοδότησή της σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη δραστηριοτήτων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω του δικτύου πρακτορείων ΟΠΑΠ. Η πρώτη υπηρεσία που θα προσφέρει η ToraWallet στην αγορά αφορά την πληρωμή λογαριασμών κάθε είδους (τηλεφωνία, ενέργεια, ύδρευση κ.λπ.). Στη συνέχεια, θα παρέχονται υπηρεσίες για την εκτέλεση εμβασμάτων εντός και εκτός Ελλάδας, καθώς και η δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμού πληρωμών, σε συνδυασμό με χρεωστική κάρτα. Οι υπηρεσίες της ToraWallet θα γίνουν σταδιακά διαθέσιμες στο ευρύ κοινό, μέσω των πρακτορείων ΟΠΑΠ, που καλύπτουν το σύνολο της επικράτειας.