Τα επιτόκια των 10ετών κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ μπορεί να φτάσουν και το 3,5% τους επόμενους έξι μήνες, προβλέπει η Goldman Sachs. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στην πρόθεση της Fed να συνεχίσει να αυξάνει τα επιτόκια δανεισμού. Τα επιτόκια των αμερικανικών ομολόγων διαμορφώνονται σήμερα κοντά στο 2,9%, που είναι τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων ετών. Η άνοδος αυτή συμβάλλει στη δημιουργία αβεβαιότητας στα χρηματιστήρια.