Ξεκίνησε τη Δευτέρα και θα «τρέξει» έως και τις 2 Φεβρουάριου 2018 πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου των εργαζομένων στην τράπεζα Εurobank. Το πρόγραμμα το οποίο ανακοινώθηκε το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής προβλέπει κλιμακωτά και ανάλογα με την ηλικία του εργαζόμενου εφάπαξ ποσό από 25 έως και 50 μισθούς προσαυξημένο κατά 30%, για όλες τις περιοχές εκτός των Περιφερειών Αττικής και Θεσσαλονίκης, το οποίο θα φτάνει έως και τις 180.000 ευρώ.

Το συνολικό ποσό που θα λάβουν όσοι αποφασίσουν να συμμετάσχουν περιλαμβάνει παροχές βάσει ηλικίας, τόπου εργασίας, τεκνών (συν 2 μισθούς για κάθε ανήλικο παιδί), παροχή ποσού για αυτασφάλιση για τους άνω των 50 ετών καθώς και εξαγοράς πλασματικών χρόνων καθώς και επιπλέον ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη για μια πενταετία. Το πρόγραμμα εκτός από την πρόταση της οικειοθελούς αποχώρησης με την καταβολή εφάπαξ ποσού προτείνει δυο ακόμα εναλλακτικές στους ενδιαφερόμενους. Η πρώτη αφορά αναγκαστική άδεια δυο ετών κατά την οποία ο εργαζόμενος θα λαμβάνει το μηνιαίο μισθό και θα καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές στο διάστημα αυτό και στο τέλος της διετίας θα του καταβληθούν 4 μισθοί ως οικειοθελής αποχώρηση. Η δεύτερη αφορά στην επιλογή τριετούς αναγκαστικής άδειας με καταβολή εργοδοτικών εισφορών και καταβολή του 66% του μισθού και στο τέλος της τριετίας θα του καταβληθούν 4 μισθοί ως οικειοθελής αποχώρηση

Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα εθελούσιας που ανακοίνωσε η Eurobank περιλαμβάνει ευνοϊκές προβλέψεις και για τα δάνεια του προσωπικού καθώς και υπηρεσίες στήριξης όσων συμμετάσχουν αναφορικά με την επαγγελματική μετάβαση και στήριξη τους.

Από την συμμετοχή στο πρόγραμμα εξαιρούνται:

-Από τη Γενική Διεύθυνση Retail Banking : οι εργαζόμενοι της Γενικής Διεύθυνσης Δικτύου Καταστημάτων που εργάζονται στις Περιφερειακές Αγορές και τα καταστήματα της Περιφέρειας Αττικής και των Νομών Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Γρεβενών και Φλώρινας,

– Οι εργαζόμενοι της Επιχειρηματικής Μονάδας Direct Banking που υπάγεται στην Eurobank Υπηρεσίες Προώθησης & Διαχείρισης Προϊόντων Καταναλωτικής και Στεγαστικής Πίστης Α.Ε.)

– Οι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Financial Shared Services που υπάγεται στηνØ Be-Business Exchanges Α.Ε.

-Οι αμειβόμενοι με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών

-Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου

– Οι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν είχαν συμπληρώσει 12 μήνες τελευταίας συνεχούς υπηρεσίας στον Όμιλο κατά την 01.01.2018

-Οι εργαζόμενοι που έχουν ήδη υπογράψει αμοιβαία συμφωνία αποχώρηση στο παρελθόν με την Τράπεζα ή Θυγατρική της