Καλύφθηκε κυρίως από ξένους επενδυτές, μεταξύ των οποίων 30 funds, η ιδιωτική τοποθέτηση των 12 εκατομμυρίων κοινών ονομαστικών μετοχών της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής, που ξεκίνησε την Τετάρτη με το άνοιγμα «επιταχυνόμενου» βιβλίου προσφορών. Το περίπου 85% του συνόλου των μετοχών διατέθηκε σε διεθνείς επενδυτές, ενώ η τιμή διάθεσης ήταν τα 4,35 ευρώ ανά μετοχή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στην κίνηση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και η συμμετοχή περισσότερων ξένων θεσμικών στη μετοχική της βάση βελτιώνουν την ελεύθερη διασπορά των μετοχών και παρέχουν ίδια κεφάλαια που θα επενδυθούν σε νέα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.