Στην πρόσληψη 42 ατόμων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού προχωρά το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) στα hotspots στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος: «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση – PHILOS». Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ενταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το προσωπικό θα πρέπει να είναι εξειδικευμένο σε θέματα επιδημιολογικής επιτήρησης και υγειονομικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Οι συμβάσεις εργασίας θα έχουν διάρκεια έως τις 19 Μαΐου του 2018.
Οι ειδικότητες που ζητούνται μέσω της συγκεκριμένης πρόσκλησης είναι γιατροί, επιδημιολόγοι, επισκέπτες υγείας, νοσηλευτές και βοηθοί νοσηλευτές, επόπτες υγείας, διασώστες, οδηγοί, μαίες, κοινωνικοί λειτουργοί, διαπολιτισμικοί διαμεσολαβητές.
Διευκρινίζεται πως οι δομές και τα ΚΥΤ βρίσκονται στην Αττική, τη Δράμα, τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, την Πάτρα, την Καβάλα, τις Σέρρες, τη Θήβα, τις Θερμοπύλες, τα Ιωάννινα αλλά και τα κέντρα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου: Λέσβος, Χίος, Λέρος, Σάμος και Κως.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους είτε αυτοπροσώπως (ή με εξουσιοδότηση) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του ΚΕΕΛΠΝΟ (Αγράφων 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ 15123). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου και 3 το μεσημέρι.