Τη λύση της «παράδοσης των κλειδιών» για ακίνητα – σπίτια ή επαγγελματική στέγη- που είναι υποθηκευμένα και πρόκειται να βγουν σε πλειστηριασμό προτείνει η Eurobank στους δανειολήπτες που βρέθηκαν σε αδιέξοδο πληρωμής.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, η διοίκηση της τράπεζας αποφάσισε να ενεργοποιήσει την «Εθελοντική Παράδοση Ενυπόθηκου Ακινήτου», μέτρο που ισχύσει στις ΗΠΑ και εφαρμόστηκε επιτυχώς στην Κύπρο, ώστε οι δανειολήπτες να απαλλαγούν από το σύνολο ή μέρος της οφειλής τους ανάλογα με την εμπορική αξία που έχει το ακίνητό τους ενόψει της έναρξης των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών την ερχόμενη εβδομάδα.

Οπως έγινε γνωστό, η Τράπεζα εγκαινιάζει τη συναινετικού χαρακτήρα λύση οριστικής διευθέτησης σε οφειλέτες με εξασφαλισμένα δάνεια Στεγαστικής και Επαγγελματικής Πίστης, που φέρει τον διακριτό τίτλο «Εθελοντική Παράδοση Ενυπόθηκου Ακινήτου» ή «Deed in Lieu», όπως αναφέρεται στη διεθνή πρακτική.

«Εθελοντική Παράδοση Ενυπόθηκου Ακινήτου»

Το Deed in Lieu, αφορά στη συμφωνία μεταξύ οφειλέτη και Τράπεζας για:

• Τη μεταβίβαση του τίτλου ιδιοκτησίας του ενυπόθηκου ακινήτου από τον οφειλέτη προς την Τράπεζα, προς εξόφληση του δανείου κατά το ποσό της εμπορικής του αξίας και
• Την υπό προϋποθέσεις μερική ή ολική εξόφληση του δανείου που είχε λάβει ο οφειλέτης για το εν λόγω ακίνητο.

H λύση απευθύνεται αποκλειστικά σε οφειλέτες με ενυπόθηκα στεγαστικά και επαγγελματικά δάνεια σε ευρώ, στα οποία έχει επιδοθεί διαταγή πληρωμής και προϋποθέτει την έγκριση αρμόδιου εγκριτικού κλιμακίου.

Η αξιολόγηση αιτημάτων διενεργείται σε συγκεκριμένο πλαίσιο πιστωτικής πολιτικής και εντάσσεται στους στόχους που έχουν τεθεί για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της τράπεζας.

Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα της λύσης «Εθελοντική Παράδοση Ενυπόθηκου Ακινήτου» δεν μπορεί να είναι δυσμενέστερο του αποτελέσματος της συμμετοχής της Τράπεζας στον πλειστηριασμό για το ίδιο ακίνητο.

H νέα λύση έχει ως στόχο να βοηθήσει πιστούχους να εξοφλήσουν το χρέος τους προς την Τράπεζα με αμοιβαία επωφελή τρόπο, δεδομένων των συνθηκών, και να απαλλαγούν από τη διαδικασία του πλειστηριασμού.