Νέο μπλόκο για την επένδυση στο Ελληνικό σηματοδοτούν οι προσφυγές που κατατέθηκαν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας από δύο οργανώσεις οικολογικού χαρακτήρα.
Βασικός άξονας των δύο προσφυγών είναι η μη υπαγωγή του μεγαλύτερου τμήματος της περιοχής στο πλέγμα των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, εγείροντας ταυτόχρονα ενστάσεις που συνδέονται με τη θεώρηση του δασικού χάρτη στην επίμαχη περιοχή.
Λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης και της βαρύτητας της απόφασης που καλείται να εκδώσει επ" αυτών το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της χώρας, οι προσφεύγοντες ζητούν να
κριθεί η υπόθεση από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Σε μια τέτοια περίπτωση, για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου θα απαιτηθεί μεγάλο χρονικό διάστημα και μέχρις ότου αποφανθούν οι Σύμβουλοι της Επικρατείας ουσιαστικά η επένδυση παραμένει μπλοκαρισμένη.
Η απόφασή της Δικαιοσύνης είναι εντελώς ανεξάρτητη από την όποια απόφαση λάβει το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) καθώς θα στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στα επιχειρήματα και τις αιτιάσεις των προσφευγόντων, οι οποίοι ουσιαστικά στρέφονται κατά της επίμαχης επένδυσης.
Συγκεκριμένα στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο προσέφυγαν τα σωματεία Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων και Οικολογική Συνεργασία, που στρέφονται κατά της συντονιστικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και του δασάρχη Πειραιά ζητώντας από τους δικαστές να ακυρώσουν συγκεκριμένες αποφάσεις που συνδέονται με τη δασική νομοθεσία και τους δασικούς χάρτες.  Σύμφωνα με όσα επικαλούνται στις προσφυγές τους οι εκπρόσωποι των δύο οικολογικών οργανώσεων, το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής, που ανέρχεται σε 6.168.759 τ.μ., δεν έχει υπαχθεί στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι σε αντίθεση με την αμφισβητούμενη από τους προσφεύγοντες έκταση, το υπόλοιπο τμήμα σχεδιασμού της επένδυσης, που υπολογίζεται σε 36.918 τ.μ. έχει υπαχθεί κανονικά στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και ως εκ τούτου παραμένει εκτός του πεδίου της αίτησης ακύρωσης.
Τα οικολογικά σωματεία διατυπώνουν συγκεκριμένες ενστάσεις υποστηρίζοντας ότι οι προσβαλλόμενες αποφάσεις είναι αντισυνταγματικές, μη νόμιμες και ακυρωτέες, καθώς διακόπηκε η διαδικασία ανάρτησης και κύρωσης του δασικού χάρτη της επίμαχης περιοχής (των Δήμων Αργυρούπολης, Βούλας, Γλυφάδας, Βουλιαγμένης, Αλίμου, Ελληνικού, Καλλιθέας, Μοσχάτου, Παλαιού Φαλήρου και Πειραιά).
Διατυπώνουν την άποψη μάλιστα ότι παραβιάστηκε το άρθρο 24 του Συντάγματος που προστατεύει, μεταξύ των άλλων, τις δασικές εκτάσεις, κατ" επιταγή του οποίου προκύπτει η υποχρέωση σύνταξης δασικού χάρτη, κάτι που δεν έχει γίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Τέλος, υποστηρίζουν ότι είναι αντισυνταγματικές και παράνομες οι προσβαλλόμενες αποφάσεις, καθώς χαρακτηρίζουν το μεγαλύτερο μέρος της επίμαχης έκτασης ως μη υπαγόμενο στη δασική νομοθεσία, ενώ στερούνται παντελώς νόμιμης αιτιολογίας.
Με βάση το νέο σκηνικό, όπως διαμορφώνεται μετά την προσφυγή αυτή, το «κλειδί» για την επένδυση στην περιοχή του Ελληνικού περνά πλέον στα χέρια των ανώτατων δικαστών.