Αυλαία ρίχνουν την Τετάρτη οι πανελλαδικές εξετάσεις και για τους υποψηφίους στα ΕΠΑΛ, οι οποίοι εξετάζονται σε τέσσερα μαθήματα.

Πιο συγκεκριμένοι, οι πανελλαδικές ολοκληρώνονται με Ηλεκτροτεχνία, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων και Βοοτροφία-Αιγοπροβατοτροφία.

Από την Πέμπτη ξεκινούν οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, μουσική και σχέδιο).