Βατά χαρακτηρίζονται τα θέματα της Ελληνικής Γλώσσας που εξετάστηκαν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων.

Συγκεκριμένα απόσπασμα από το βιβλίο του Γιώργου Θεοτοκά «Στοχασμοί και Θέσεις» αφορούσαν τα θέματα της Ελληνικής Γλώσσας, στα οποία κλήθηκαν να αναπτύξουν σε 450-500 λέξεις οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ

Μεταξύ άλλων οι υποψήφιοι κλήθηκαν να αναπτύξουν ένα άρθρο πο έχει να κάνει με τις ενδοοικογενειακές συγκρούσεις και τις σχέσεις εφήβων και ενηλίκων στο οικογενειακό περιβάλλον.

Δείτε τα θέματα της Ελληνικής Γλώσσας εδώ