Παραγεγραμμένο έκρινε το Β. Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας το πρόστιμο των 375.329,08 ευρώ που είχε επιβληθεί στον πρώην βουλευτή Αλέξη Μητρόπουλο, αλλά λόγω της σπουδαιότητας της υπόθεσης το ζήτημα παραπέμφθηκε για οριστική κρίση στην αυξημένη 7μελή σύνθεση του ίδιου τμήματος του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Μητρόπουλος είχε προσφύγει στο ΣτΕ και ζητούσε να αναιρεθούν δύο αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου με τις οποίες είχε απορριφθεί η προσφυγή του κατά της πράξης του προϊσταμένου της Δ΄ ΔΟΥ Αθηνών με την οποία του επιβλήθηκε πρόστιμο των 375.329,08 ευρώ για παράβαση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων κατά το έτος 1999.

Στη απόφαση του ΣτΕ σημειώνεται ότι η παράταση των προθεσμιών παραγραφής που επήλθαν με πρόσφατους νόμους, αντιβαίνει στις αρχές της ασφάλειας δικαίου και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης που επιβάλλουν τη σαφή διατύπωση των κανόνων δικαίου.