Καινούργια «ραβασάκια» που αυτή τη φορά θα περιέχουν πρόστιμα ύψους 150 ευρώ, για τα οχήματα και τις μοτοσυκλέτες που δεν έχουν ελεγχθεί από τα ΚΤΕΟ της χώρας, θα λάβουν ηλεκτρονικά οι ιδιοκτήτες τους έως το τέλος Μαρτίου.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Μεταφορών, τα πρόστιμα για την «ΚΤΕΟ-αποφυγή», αναμένεται να αναρτηθούν στο taxisnet.
Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Μεταφορών, προωθεί τον εξορθολογισμό ορισμένων προστίμων για παραβιάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ). Παράλληλα, ετοιμάζει τροπολογία, με την οποία θα επαναφέρει το επίδομα που ελάμβαναν οι εξεταστές οδήγησης, οι οποίοι, λόγω της διακοπής του, έχουν ήδη κηρύξει αποχή από τα καθήκοντά τους, με αποτέλεσμα να μην διενεργούνται πλέον εξετάσεις για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης.
Ειδικότερα, όσον αφορά τα πρόστιμα για τα ΚΤΕΟ, το υπουργείο Μεταφορών αναμένει τις επόμενες ημέρες την τελευταία διασταύρωση των στοιχείων (οχημάτων και ιδιοκτητών) από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, η οποία θα ανοίξει τον δρόμο, ώστε το υπουργείο Οικονομικών να αναρτήσει τα πρώτα πρόστιμα στο taxisnet. 
Η επιβολή των προστίμων για τη μη προσκόμιση οχημάτων και μοτοσυκλετών για τεχνικό έλεγο, γίνεται βάσει υπουργικής απόφασης του περασμένου Ιανουαρίου, η οποία ορίζει ότι θα γίνει επεξεργασία όλων των βάσεων δεδομένων των υπουργείων Μεταφορών και Οικονομικών. Συγκεκριμένα, οχήματα και δίκυκλα, θα ελεγχθούν εάν είναι δηλωμένα, εάν έχουν τεθεί σε ακινησία κι εάν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ. 
Με βάση τη σχετική υπουργική απόφαση, ο ιδιοκτήτες οχημάτων, στους οποίους θα επιβληθεί το πρόστιμο των 150 ευρώ, θα έχουν τη δυνατότητα προβολής αντιρρήσεων στην αρμόδια υπηρεσία, καταθέτοντας τυχόν κατάλληλα δικαιολογητικά ή αποδεικτικά στοιχεία. Η αρμόδια υπηρεσία θα εξετάζει την βασιμότητά τους και θα αποφαίνεται εντός 10 εργασίμων ημερών.  
Παράλληλα, σε απεμπλοκή οδηγείται το θέμα που έχει προκύψει με τις εξετάσεις για τα διπλώματα οδήγησης, οι οποίες δεν πραγματοποιούνται τον τελευταίο καιρό, έπειτα από την την κατάργηση του ειδικού επιδόματος των εξεταστών, που ανέρχεται σε 172 ευρώ το μήνα (με υποχρέωση παράστασης σε τουλάχιστον έξι εξετάσεις). 
Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, θα κατατεθεί τροπολογία στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις, που θα επαναφέρει τη συγκεκριμένη αμοιβή, η οποία καταργήθηκε στο πλαίσιο του ενιαίου μισθολογίου. 
Επίσης, το υπουργείο Μεταφορών δρομολογεί τη λήψη μέτρων και για τα διπλώματα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η ηλεκτρονική ακαδημία οδήγησης, η ενιαία μηχανοργάνωση των σχολών οδηγών, καθώς και μέτρα διαφάνειας στο σύστημα των εξετάσεων, μέσω της αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας.
Στο μεταξύ, τον Απρίλιο αναμένεται να ολοκληρώσει την εργασία της η επιτροπή για την αναθεώρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), η οποία εισηγείται την απλούστευση του πλαισίου του ΚΟΚ, με στόχο την ενίσχυση της αποτρεπτικής δράσης. Με βάσει τις εισηγήσεις, θα υπάρξει μείωση των προστίμων ή εξορθολογισμός τους για τις παραβάσεις χαμηλής όχλησης, όμως θα διατηρηθεί η υφιστάμενη αυστηρότητα των ποινών για παραβάσεις που προκαλούν υψηλό κίνδυνο στην οδική ασφάλεια, όπως για παράδειγμα η οδήγηση υπό την επίδραση αλκοόλ.