Το κόστος της επένδυσης, η διάρκεια της απόσβεσης, η εγγυημένη ποσότητα των αποβλήτων και η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των σκουπιδιών είναι τα θέματα που πρέπει να εξετάζονται όταν πρόκειται να γίνουν έργα μέσω της Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Αυτό ανέφερε την Παρασκευή, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Τσιρώνης μιλώντας σε συνέδριο για τα απορρίμματα.

Όπως είπε, η κυβέρνηση δεν έχει καμία εμμονή αν στην αξιοποίηση των απορριμμάτων εμπλέκεται ο ιδιωτικός τομέας αρκεί να λαμβάνονταν υπόψη οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις και, ο σχεδιασμός της επένδυσης να εναρμονίζεται με τον ΕΣΔΑ και τον ΠΕΣΔΑ.

Ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, τόνισε μεταξύ άλλων, ότι είναι εύλογο να υπάρχει εγγυημένη ποσότητα απορριμμάτων στις συμβάσεις παραχώρησης αλλά τάχθηκε κατά της χρονικής διάρκεια των 28 χρόνων που προβλέπονται για τα περισσότερα έργα ΣΔΙΤ.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Τσιρώνη από τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων, θα δημιουργηθούν 16.000 θέσεις εργασίας και κύκλος εργασιών θα φτάσει τα 2 δις. ευρω. Κατά τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος σε 2-3 χρόνια θα είναι δυνατή η υιοθέτηση ανταποδοτικών τελών στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων.