Η εφαρμογή της αξιολόγησης για τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα είναι μία αυτονόητη προϋπόθεση για τον εκσυγχρονισμό του – και κακώς γίνεται προσπάθεια από ορισμένους να συνδεθεί με το Μνημόνιο και τις απαιτήσεις της τρόικας.
Είναι λάθος των συνδικαλιστικών ηγεσιών του χώρου να επιμένουν σε μάχες χαρακωμάτων, αρνούμενες την ίδια την αρχή της αξιολόγησης – χωρίς να επικεντρώνονται σε επιμέρους κενά της σχετικής νομοθεσίας, ώστε να πετύχουν τις βέλτιστες ρυθμίσεις. 
Σε κάθε περίπτωση, η αξιολόγηση πρέπει να προχωρήσει – και να μη γίνει αφορμή νέων αναστατώσεων στο Δημόσιο: αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται νηφαλιότητα και κοινή λογική από όλες τις πλευρές.