Η ποιότητα των αποφάσεων των ελληνικών δικαστηρίων είναι εφάµιλλη των αποφάσεων των δικαστηρίων των λοιπών κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Θα πρέπει λοιπόν να µας προβληµατίσει πώς είναι δυνατόν ταυτόχρονα οι ίδιοι δικαστές, που κατά γενική οµολογία επιλύουν ορθά, µε επάρκεια και πληρότητα, τα νοµικά και πραγµατικά ζητήµατα που τίθενται ενώπιόν τους να εµφανίζονται ότι καθυστερούν ή αδιαφορούν για τον δικαστικό τους ρόλο.
Οι αιτιάσεις ότι το µεγαλύτερο µέρος της ευθύνης για την καθυστέρηση στην απονοµή της δικαιοσύνης βαρύνει τους δικαστικούς λειτουργούς είναι ατεκµηρίωτες, αλλά και άδικες. Και οι όποιες αποσπασµατικές νοµοθετικές παρεµβάσεις έγιναν διαχρονικά κατά το παρελθόν υπήρξαν αµφίβολης αποτελεσµατικότητας.
Η αξιοποίηση της εµπειρίας των δικαστικών λειτουργών, των µαχόµενων δικηγόρων και των δικαστικών υπαλλήλων θα βοηθούσε στην επίλυση των χρόνιων προβληµάτων στον χώρο της δικαιοσύνης. Τα δικαστήρια πρέπει να ασχολούνται µόνο µε σοβαρής φύσεως υποθέσεις, όπως συµβαίνει στις περισσότερες χώρες µε προηγµένο νοµικό πολιτισµό, οι δε λοιπές να επιλύονται εκτός ακροατηρίων, εξωδικαστικά. Η νοµοθετική λειτουργία θα πρέπει να σέβεται περισσότερο το Σύνταγµα, διαφορετικά από κάθε νοµοθέτηµά της γεννώνται χιλιάδες νέες δίκες προς υπεράσπιση τρωθέντων ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων.
Η σταθερότητα και η ανάπτυξη της χώρας µας απαιτούν ένα ορθολογικό δικαστικό και δικαιικό σύστηµα αλλά και δικαστές που απολαµβάνουν πραγµατική λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία.
Θα πρέπει να είµαστε ειλικρινείς και δίκαιοι αν θέλουµε να αντιµετωπίσουµε την καθυστέρηση στην απονοµή της δικαιοσύνης. Κανένας θεσµός δεν µπορεί να είναι αποδοτικός, όταν από αυτόν ζητάµε τα πάντα, του παρέχουµε ψίχουλα και επιπροσθέτως κάθε φορά που υποκειµενικώς δεν µας ωφελεί κάποια δικαστική απόφαση, διά της µεθόδου της κριτικής, αποδοµούµε τον θεσµό της δικαιοσύνης.
Αλλαγή νοοτροπίας και έλλειψη ιδιοτέλειας θα επιφέρουν πραγµατική λύση στο ζήτηµα.
Ο Δημοσθένης Βλάχος είναι πρόεδρος Πρωτοδικών, αντιπρόεδρος της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων