Επέκταση του ωραρίου των νοσοκομείων ώστε να αξιοποιηθεί καλύτερα η υποδομή τους, κίνητρα στο προσωπικό του ΕΣΥ για αύξηση παραγωγικότητας, και μετατροπή σε Ανεξάρτητη Αρχή του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) αντί για όργανο στο οποίο εκπροσωπούνται συνδικαλιστικοί φορείς, είναι μερικές από τις προτάσεις του βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ καθηγητή Ηλία Μόσιαλου, για να υπάρξει βελτίωση στις παροχές Υγείας.

O κ. Μόσιαλος, καθηγητής στο London School of Εconomics, αλλά και διευθυντής του Κέντρου Οικονομικών της Υγείας της Σχολής, θεωρεί πως ανεξαρτήτως της καθιέρωσης ηλεκτρονικής συνταγογράφησης θα πρέπει να υπάρχει ενιαίο κέντρο αποφάσεων για το φάρμακο, τις προμήθειες νοσοκομείων και τον έλεγχο και τις συμβάσεις με τον ιδιωτικό τομέα καθώς, όπως λέει, η πολυδιάσπαση ευνοεί τη διαφθορά.

Πώς αξιολογείτε τις πρώτες 100 ημέρες της κυβέρνησης στον τομέα της Υγείας;

Θετικά. Έγινε συστηματική καταγραφή και ανάλυση των προβλημάτων από τα υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας, και αντιμετωπίστηκαν τα άμεσα διαχειριστικά προβλήματα που συσσωρεύτηκαν λόγω εκτεταμένης κακοδιαχείρισης και εγκατάλειψης του συστήματος την τελευταία τετραετία. Η αύξηση του προϋπολογισμού της Υγείας, παρά τη δυσχερή δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, θα επιτρέψει την υλοποίηση των αναγκαίων προσλήψεων γιατρών και νοσηλευτών, και την επέκταση των δυνατοτήτων του ΕΣΥ στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Έχει αρχίσει επίσης, η αποκατάσταση του διοικητικού ιστού του ΕΣΥ. Πώς θα μειωθεί η ροή ασθενών στον ιδιωτικό τομέα;

Με το να δοθούν κίνητρα στους γιατρούς και στο προσωπικό του ΕΣΥ, έτσι ώστε τα δημόσια νοσοκομεία να επεκτείνουν τη λειτουργία τους πέραν του καθορισμένου ωραρίου. Δεν είναι δυνατόν να μη χρησιμοποιείται η δημόσια περιουσία (π.χ. εργαστήρια, αξονικοί και μαγνητικοί τομογράφοι) τις απογευματινές ώρες. Η πρωτοβουλία του υπουργείου Άμυνας να αξιοποιηθούν περισσότερο οι σημαντικές υποδομές των στρατιωτικών νοσοκομείων είναι αξιέπαινη.

Θα μειώσει η λίστα φαρμάκων τη φαρμακευτική δαπάνη;

Η λίστα φαρμάκων είναι ένα θετικό μέτρο που θα αποδώσει μόνο αν συνδυαστεί με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Π.χ. ακόμα κι αν η λίστα έχει ως αποτέλεσμα τη μη χρηματοδότηση πεντακοσίων φαρμακευτικών προϊόντων (αριθμός αρκετά υψηλός με βάση τα ευρωπαϊκά δεδομένα), οι γιατροί θα έχουν τη δυνατότητα να συνταγογραφούν περισσότερα από έξι χιλιάδες προϊόντα. Είναι απαραίτητο τα νέα φάρμακα που θα χρηματοδοτούνται, να έχουν υψηλότερη κλινική και οικονομική αποτελεσματικότητα από φάρμακα που ήδη είναι διαθέσιμα στην αγορά. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν δημιουργηθεί ανεξάρτητοι οργανισμοί αξιολόγησης της βιοϊατρικής τεχνολογίας και των νέων θεραπειών. Το υπουργείο Υγείας πρέπει να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία άλλων χωρών με τη συμμετοχή εκπροσώπων του στο ευρωπαϊκό δίκτυο ΜΕDΕV (που απαρτίζεται από εκπροσώπους κυβερνήσεων και ασφαλιστικών ταμείων).

Τι πρέπει να γίνει με τις τιμές των φαρμάκων;

Το υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας έχει κάνει μια σοβαρή δουλειά στον τομέα των τιμών. Η δική μου άποψη είναι ότι το σύστημα τιμολόγησης θα πρέπει να αντανακλά την αγοραστική δύναμη της χώρας μας. Αυτό μπορεί να γίνει με τη στάθμιση των τιμών με βάση το ΑΕΠ. Είναι απαραίτητη επίσης, η συλλογή στοιχείων εξέλιξης των τιμών των φαρμάκων και κοστολόγησης των νέων φαρμακευτικών προϊόντων σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό μπορεί να γίνει με τη σύναψη σύμβασης με την εταιρεία του υπουργείου Υγείας της Αυστρίας ΦΒΙG που συλλέγει τα σχετικά στοιχεία.

Είναι αρκετά αυτά τα μέτρα;
Η επιτυχία της υλοποίησης των μέτρων θα εξασφαλιστεί μόνο με τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων υπουργείων (Οικονομικών, Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας, Εργασίας και Υγείας) ή με την ανάληψη της ευθύνης για προμήθειες, φάρμακα και ρύθμιση ιδιωτικού τομέα από έναν υπουργό. Εναλλακτικά ο συντονισμός μπορεί να εξασφαλιστεί με δημιουργία Διυπουργικής Γενικής Γραμματείας.

Θεωρείτε πως το αυστριακό Σύστημα Υγείας είναι πλησιέστερο στην ελληνική πραγματικότητα;

Στη χώρα μας δεν υπάρχει μηχανισμός αγοράς και ελέγχου της ποιότητας και της καταλληλότητας, πόσω μάλλον της οικονομικής αποδοτικότητας των υπηρεσιών Υγείας. Με άλλα λόγια, το σύστημα είναι ανοιχτό ως προς τη χρηματοδότησή του, με συνέπεια το κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία να πληρώνουν αναδρομικά οποιαδήποτε ιατρική πράξη.

Στην Αυστρία έχουν πολλά ασφαλιστικά ταμεία με βάση επαγγελματικές κατηγορίες όπως εμείς. Έφτιαξαν όμως έναν οργανισμό, όχι ενιαίο Ταμείο, που δεν έχει ως άμεσο στόχο την εξίσωση των παροχών αλλά τη συγκέντρωση των πόρων του τομέα της Υγείας και την αγορά υπηρεσιών, όχι όμως με την απλή πληρωμή των λογαριασμών αλλά επιλέγοντας τους φορείς με τους οποίους συμβάλλεται, καθώς και το είδος και την ποιότητα των υπηρεσιών που αγοράζει. Στη χώρα μας, ένας τέτοιος οργανισμός αν εξοικονομούσε χρήματα, θα έδινε τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να εξομαλύνει τις υπάρχουσες ασφαλιστικές ανισότητες, αυξάνοντας τις παροχές ορισμένων Ταμείων.

ΕΙΠΕ

Η λίστα φαρμάκων είναι ένα θετικό μέτρο που θα αποδώσει μόνο αν συνδυαστεί με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση

ΕΙΠΕ

Στη χώρα μας δεν υπάρχει μηχανισμός αγοράς και ελέγχου της ποιότητας και της καταλληλότητας, πόσω μάλλον της οικονομικής αποδοτικότητας των υπηρεσιών Υγείας

«Να επανεξεταστούν οι συμβάσεις των γιατρών»

Τι πρέπει να γίνει για να υλοποιηθεί το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης στον τομέα της Υγείας και τη μείωση της σπατάλης κατά 900 εκατ. ευρώ το 2011 και 1,2 δισ. το 2012;

Μεγάλο μέρος της εξοικονόμησης μπορεί να προκύψει από την καλύτερη διαχείριση των προμηθειών και τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης, των διαγνωστικών εξετάσεων και των παραπομπών στον ιδιωτικό τομέα. Για παράδειγμα, οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης του Οργανισμού Ασφάλισης των Δημοσίων Υπαλλήλων (ΟΠΑΔ) αυξήθηκαν από 119 εκατ. ευρώ το 2005 σε 261 εκατ.

το 2008. Η φαρμακευτική δαπάνη αυξήθηκε από 350 εκατ. σε 550 την ίδια περίοδο. Οι αυξήσεις είναι απαράδεκτα υψηλές για ένα χρονικό διάστημα τριών ετών. Η φαρμακευτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 36,5% μεταξύ 2006 και 2007, γιατί καταργήθηκε ο έλεγχος συνταγογραφίας από τους ελεγκτές του οργανισμού. Σε κάθε ασφαλισμένο του ΟΠΑΔ αντιστοιχούν εννέα επισκέψεις τον χρόνο σε γιατρούς, ενώ στις χώρες του ΟΟΣΑ ο μέσος όρος για το σύνολο του πληθυσμού είναι πέντε επισκέψεις. Είναι αναγκαίο να ληφθούν άμεσα μέτρα όπως: α) να επανεξεταστούν οι συμβάσεις των γιατρών με τον ΟΠΑΔ και να μη γίνουν νέες συμβάσεις, εκτός εάν υπάρχουν ειδικοί λόγοι. Σήμερα όλοι οι γιατροί μπορούν να συμβληθούν με τον ΟΠΑΔ, β) να επανέλθει ο έλεγχος των ελεγκτών γιατρών του ΟΠΑΔ στη συνταγογράφηση μέχρι να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι στον ΟΠΑΔ αντιστοιχεί ένας γιατρός ανά 117 ασφαλισμένους, ενώ στην Ε.Ε. ο μέσος όρος είναι ένας γιατρός ανά 1.000!


«Κίνητρα για τους εργαζομένους του ΕΣΥ»

Πώς μπορούμε να αλλάξουμε ξεπερασμένες νοοτροπίες και πρακτικές στο Σύστημα Υγείας;

Στο ΕΣΥ και τα ασφαλιστικά ταμεία κυριαρχεί μια νομικίστικη θεώρηση για το τι πρέπει να κάνουν οι γιατροί και το προσωπικό (επιδιώκεται συμμόρφωση σε νόμους και κανονισμούς που συνήθως δεν επιτυγχάνεται επαρκώς), χωρίς να παρέχονται ενεργητικά κίνητρα. Έχουμε επίσης ισοπέδωση μισθών. Εάν μία γιατρός ή νοσηλεύτρια είναι πιο παραγωγική και ποιοτική, αυτό δεν θα οδηγήσει κατ΄ ανάγκην σε ταχύτερη εξέλιξη στο σύστημα ή σε καλύτερες αποδοχές. Είναι επομένως αναγκαίο να εξετάσουμε ποια κίνητρα μπορούν να αυξήσουν την αποδοτικότητα των εργαζομένων του ΕΣΥ.

Το ΚΕΣΥ βοηθάει ή έχει ξεπεραστεί ως θεσμός;

Ο ρόλος του ΚΕΣΥ μπορεί να είναι σημαντικός, αλλά η σύνθεσή του δεν θα πρέπει να βασίζεται στην εκπροσώπηση ομάδων ειδικών συμφερόντων και συνδικαλιστικών οργανώσεων. Τα μέλη θα πρέπει να επιλέγονται με κριτήριο την προσωπική τους επιστημονική κατάρτιση και πείρα. Το ΚΕΣΥ πρέπει να αποκτήσει την απαραίτητη επιστημονική υποδομή για να παράγει εμπεριστατωμένες εκθέσεις, μελέτες και εισηγήσεις στην υπουργό Υγείας που θα αφορούν στην καταγραφή και ανάλυση των προβλημάτων του ΕΣΥ, τον προγραμματισμό των υπηρεσιών και των ανθρώπινων πόρων, τη συγκριτική μελέτη της ποιότητας και αποτελεσματικότητας όλων των φορέων Υγείας, και την πρόβλεψη μελλοντικών αναγκών λόγω των κοινωνικών και δημογραφικών εξελίξεων και της εξέλιξης της ιατρικής τεχνογνωσίας. Οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν με τη μετατροπή του ΚΕΣΥ σε Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή.